Kako planirati, kreirati i mjeriti content marketing kampanju


Da biste ostvarili rezultate od content marketing kampanje svaki korak mora biti planiran:

  • kreiranje sadržaja,
  • tempiranje objava,
  • pažljiva distribucija,
  • plaćena promocija svih sadržaja,

Ako jedan od ovih koraka izostane, osjetit ćete to na rezultatima.

O autorici


Irena Omazić

Pomažem klijentima ostvariti poslovne ciljeve kroz sadržaj koji publika voli. Sadržaj omogućuje da se bolje predstavite javnosti, lakše komunicirate i šaljete efikasnije poruke.

Ponekad radim u offline komunikaciji, češće je to online komunikacija.

Osmislila sam i realizirala brojne projekte za kompanije, organizacije i osobe.

MailerLite